TC Đăng Nghĩa - Phương Anh Ngày 04/11/2017

Anh nắm chặt tay cô, mắt không rời cô một phút. Như thể, cô là điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất và anh không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của cô.


Các album khác