Tiệc cưới Trọng Đại - Diệu Minh ngày 18/01/2018

Họ nhìn nhau, trong đôi mắt người này chỉ chứa hình bóng người kia, giây phút này dường như chỉ thuộc về 2 người, vì 2 người ấy mà ngừng lại.


Các album khác