Tiệc cưới Tuấn Anh - Nguyễn Thủy ngày 27/02/2018

Tình yêu không phải đích đến, mà tình yêu là con đường, con đường hai người đã trải qua cùng nhau, vượt bao thử thách để rồi hôm nay họ đưa ra quyết định to lớn, khó khăn nhất nhưng cũng đầy hạnh phúc nhất cuộc đời, chúc mừng hạnh phúc anh chị


Các album khác