--- Noo Phước Thịnh diễn cực sung tại trung tâm sự kiện FOREVERMARK cùng hơn 1000 khán giả - forevermark

Noo Phước Thịnh diễn cực sung tại trung tâm sự kiện FOREVERMARK cùng hơn 1000 khán giả