--- Bê tráp có mất duyên không? Những lưu ý khi đi “bán duyên” - forevermark

Bê tráp có mất duyên không? Những lưu ý khi đi “bán duyên”