--- Đám giáp lời là gì? Cách tổ chức lễ nghi này như thế nào?

Đám giáp lời là gì? Tất tần tật về nghi thức lễ giáp lời truyền thống