--- Giao bôi là gì? Ý nghĩa của nghi thức này và giải đáp một số thắc mắc

Giao bôi là gì? Ý nghĩa của nghi thức uống rượu giao bôi