--- Nên tổ chức đám cưới tại nhà hay trung tâm tiệc cưới? - forevermark

Nên tổ chức đám cưới tại nhà hay trung tâm tiệc cưới?