--- Nên treo ảnh cưới ở đâu mang lại hạnh phúc và may mắn?

Nên treo ảnh cưới ở đâu để mang lại hạnh phúc, tài lộc cho vợ chồng?