--- Phong tục cưới hỏi: Mẹ chồng, bố chồng có đi đón dâu không?

Bố chồng có đi đón dâu không và những điều cần biết