--- Của hồi môn là gì? Trao của hồi môn cho con gái khi nào? - forevermark

Của hồi môn là gì? Trao của hồi môn cho con gái khi nào?