--- Xách vali cho cô dâu có mất duyên không và lưu ý

[Giải đáp] Xách vali cho cô dâu có mất duyên không?